Seuraa JHL:n omia Korona -sivuja

17.3.2020

Koronalla on moninaisia vaikutuksia työpaikoilla, valmiuslaki vaikuttaa poikkeusolojen aikana mahdollisesti Sinuunkin - esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä niiden tukipalveluiden turvaamiseksi.

Hyvä JHL:n aktiivi!

Valtioneuvosto ilmoittaa tänään klo 14 valmiuslain käyttöönotosta ja sisällöstä. Seuraa JHL:n sivua jhl.fi/koronavirus , päivitämme tilanteen vaatimia ohjeita sinne. Voimia kaikille!

Poikkeusoloissa olisi siis mahdollista poiketa työntekijöiden ja viranhaltijoiden kohdalla työaikalain lepoaikoja ja ylityötä koskevista säännöksistä ja vuosilomalain vuosiloman antamista koskevista säännöksistä (Valmiuslaki 93§ palvelussuhteen ehdoista poikkeaminen).

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi

  • työajan pidentämistä ja
  • poikkeuksellista sijoittamista,
  • lepoaikojen lyhentämistä ja
  • ylityön enimmäismäärän kasvattamista.
  • Vahvistettuja lomia olisi mahdollista siirtää, samoin
  • voitaisiin poiketa loman ajankohdasta säädetystä sekä lomakautta koskevista säännöksistä. Loman ansaintaan ei ole mahdollista puuttua.