Mekään emme ole myytävänä

2.1.2018

Kansalaisaloitteen avulla haluamme vaikuttaa lainsäätäjiin, jotta pitkäkestoisista mielenterveyden häiriöstä kärsivien ihmisten oikeudet toteutuisivat heidän tarvitsemiaan palveluita järjestettäessä. Näillä ihmisillä tulee olla oikeus olla mukana päätettäessä heidän elämäänsä keskeisesti vaikuttavista asioista, kuten asumisestaan ja osallistumisestaan päivä- tai työtoimintaan.

Allekirjoita nyt !  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2687

 

Aloitteen perusteluina ovat seuraavat seikat:

• kilpailuttamisen myötä palvelunkäyttäjistä on tullut kauppatavaraa
• mielenterveyden häiriöistä kärsivien ihmisten arki hankaloituu merkittävästi, kun toimitilat ja hoitava henkilökuntaa vaihtuu
• kilpailutuksissa hinta ratkaisee, palvelun laadulla ei ole merkitystä
• toiminnan kehittäminen ei kannata, koska kilpailutuksissa laadulla ei merkitystä ja kehittäminen vain kuluerä
• valvonta on puutteellista, eli kilpailutuksessa luvattuja asioita on helppo jättää toteuttamatta ilman seuraamuksia
• hankintalaki hyödyttää lähinnä monikansallisia suuryrityksiä, ei paikallisia nais- tai pienyrittäjiä, mikä lain alkuperäinen tarkoitus
• kilpailuttaminen heikentää henkilökunnan asemaa, eli työehdot mukaan lukien palkkaus, koulutusmahdollisuudet ja työsuhdeturva heikkenevät
• EU direktiivit eivät velvoita Suomea kilpailutuksiin, eli toisella tapaa on mahdollista järjestää palveluiden hankinta, kuten monissa EU-maissa on tehty