Koulutus

JHL järjestää paljon erillaisia kursseja ja opintopäiviä. JHL:n omilta kotisivuilta otsikon Opi ja osallistu alta löydät sähköisen kurssikalenterin.

Muistathan että yhdistyksemme tukee JHL:n  ammatillisille opintopäiville osallistumista, mikäli et saa sitä palkallisena työnantajalta! Ota yhteyttä JHL580 hallitukseen, mikäli tarvitset stipendiä esimerkiksi ammatillisille opintopäiville.

Jos kurssia varten joutuu ottamaan palkatonta vapaata työstään, kurssilainen saa liitolta apurahan, joka koostuu kurssistipendistä ja kurssipäivärahasta. Hakemuksen voi täyttää jo kurssilla (oma tilinumero  ja  palkattomuustodistus työnantajalta mukaan). Myös JHL:n järjestökursseille on mahdollista hakea liiton apurahan lisäksi tukea omalta yhdistykseltä (kattaa lähinnä apurahan ja oman päiväansion välisen erotuksen). Tämäkin tuki edellyttää liitteeksi palkattomuustodistusta työnantajalta. 

Vuonna 2015 apurahan laskennallinen päivähinta on 72,727 euroa/päivä -  esim. 5-päiväisen kurssin kurssiapuraha on 363,63 euroa.