Tiedote Avainta ry:n JHL:n jäsenille 25.9.2018

1.10.2018

Poliittinen työtaistelu irtisanomissuojan murentamista vastaan. Työsopimussuhteisten jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokielto 1.10.2018 klo 00.00 alkaen. Kiellon ulkopuolella ovat kunnallisissa satamaosakeyhtiöissä työskentelevät jäsenet.

JHL:n hallitus on päättänyt poliittisista työtaistelutoimista.

Maan hallitus esittää irtisanomissuojaa heikentävää lakia. Työtaistelutoimet etenevät vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa on julistettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka alkaa 1.10.2018. kello 00.00.

Päätös velvoittaa kaikkia työpaikkasi työsopimussuhteisia jäseniä.

Kielto ei koske kunnallisia satamaosakeyhtiöitä.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana liiton jäsenet eivät tee ylitöitä eivätkä anna suostumustaan työvuorojensa vaihtamiseen.
Työvuorot tehdään vahvistetun työvuoroluettelon mukaan. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eikä liukumia kerrytetä.

Jos varallaolon aikana tehty työ on ylityötä, sitä ei tehdä. Jos varallaolosta on jo aikaisemmin sovittu, sinun tai luottamusmiehesi pitää ilmoittaa työnantajalle, että liiton päätösten mukaisesti varallaoloon liittyviä tehtäviä ei voida suorittaa ylityönä. Päivystystyö hoidetaan vastaanottamalla puhelut ja/tai vikailmoitukset, mutta varsinaiseen työhön ryhdytään säännöllisen työajan alkaessa, kun seuraava työvuoro alkaa.
Työvuoroja ei tule muuttaa paikallisesti sopimalla työntekijän tai luottamusmiehen välillä tästä päivästä lähtien. Jos työnantaja muuttaa yksipuolisesti työvuoroluetteloasi tai haluaa velvoittaa sinua jatkamaan työvuoroasi, voit pyydä työnantajaa täyttämään ohessa olevan tulostettavan lomakkeen.

Lomakkeen täyttämisellä pyydät työnantajaa antamaan määräyksensä kirjallisesti, jolloin määräyksen antaminen tapahtuu todistettavasti. Tärkeää on, että lomakkeeseen saadaan työnantajan tarkasti yksilöity perustelu työvuoroluettelon muuttamiseen. Jos olet saanut työnantajan määräyksen perusteluineen sähköpostilla, tekstiviestillä tms. niin silloin sinulla ei ole tarvetta pyytää työnantajaa täyttämään lomaketta.
Lomakkeet voit toimittaa omalle luottamusmiehellesi tai oman alueen aluetoimistoosi mahdollista tulevaa tarvetta varten säilytettäväksi.

Työnantajan tehtävänä on huolehtia, että henkilökuntaa on riittävästi toiminnan turvaamiseen eikä se ole henkilöstön joustavuuden varassa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.
Tämä on liiton tekemä päätös, joten työnantaja ei voi painostaa sinua eikä rangaista ylitöiden ja vuoronvaihdosta kieltäytymisestä. JHL on ilmoittanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta työnantajaliitolle.

Liiton nettisivuille on avattu työtaistelusivusto #viimeinenniitti. Sinne kootaan tietoa liittyen työtaistelun syihin, tavoitteisiin sekä toimenpiteisiin. Seuraa liiton tiedotusta nettisivujen ja somen kanavien kautta.

Epäselvissä tapauksissa ota ensisijaisesti yhteys oman työpaikkasi luottamusmieheen. Mikäli työpaikallasi ei ole JHL:n luottamusmiestä tai olet itse luottamusmies ja tarvitset lisätietoja, ota yhteys omaan aluetoimistoosi. Tarkista, että omat jäsentietosi Jäsenpalvelu 24h ovat ajan tasalla.